fbpx
TN-Bryggans garanti är i kraft 2 år (materialgaranti) från produktens leverans tidpunkt om inte annat nämnts i avtalet. Leveranstidpunkten börjar vid produktens leveransdag. Underleverantörernas produkt garanti är samma som de beviljat TN-Bryggan.

Garantin gäller ej vid följande
- TN-Bryggan svarar inte för fel som orsakats/tillverkats av någon annans än TN-Bryggans planering eller ritning.
- Fel som beror på normal förslitning, vårdslöshet, kundens försummelse eller reparation som TN-Bryggan inte godkänt.
- Garantin gäller ej om det i avtalet överenskomna priset inte betalats i sin helhet.
- Tn-Bryggan svarar inte för skador som orsakats av väderleksförhållanden , höga vågor, storm,isens rörlighet,förändringar i vattennivån.
- Skador som är kosmetiska och skador som inte har betydelse för produktens hållbarhet, användning eller konstruktionens hållfasthet.
- Skador som uppstår i samband/ under transporten.
- Om bryggans höstservice är ogjord

Force majeure

I händelser som inte gått att förutspå och i fall där parterna inte har påverkningsmöjlighet p.g.a.utomstående orsaker (krig, strejk, olycka, brand) är ingendera part ansvarig för ouppfyllda skyldigheter. Den part som utsätts för M.F skall skriftligen meddela motparten.
fb